• Tot 1 maart enkel niet-uitstelbare pedicure om medische redenen!!!
  • Gelieve een chirurgisch mondmasker te dragen