Terugbetaling ziekenfonds

Christelijke mutualiteit (CM)

Tegemoetkoming van 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar voor voetverzorging aan diabetespatiënten, uitgevoerd door een pedicure of podoloog.

Voorwaarden:

 • Lid zijn van CM
 • Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
   • je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst
   • er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2
   • er is een zorgmodel diabetes type

Partena

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden:

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage. 
 • Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.
 • Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn.
 • Enkel indien er geen terugbetaling is via de wettelijke ziekteverzekering.

Liberale mutualiteit mutplus.be 

​De Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be betaalt  2,50 euro per voetverzorging terug, met een maximum van 6 voetverzorgingen per kalenderjaar. De tegemoetkoming is jaarlijks uitbetaalbaar.

Voorwaarden:

 • Voor leden vanaf 60 jaar
 • Voor leden die aan diabetes lijden (type I – insuline-afhankelijk)
  • Bij je eerste aanvraag als diabetespatiënt: je dient een medisch attest in dat diabetes type I aantoont.
 • Een maximum van 15 euro per lid en per kalenderjaar.

Liberale mutualiteit plus 

LM Plus voorziet een tussenkomst van 5 euro per pedicurebehandeling. Per jaar worden 6 behandelingen terugbetaald.

Voorwaarden:

 • De tussenkomst geldt vanaf  de leeftijd van 65 jaar.
 • De maximale tussenkomst bedraagt 30 euro per jaar.

Onafhankelijke ziekenkas (OZ)

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ501 betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten 
 • de behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend podoloog of een pedicure met een geldig btw-nummer 
 • de verzorging mag plaats hebben in de praktijk van de verstrekker of bij je thuis
 • Vanaf 1/1/2015 geldt dit voordeel enkel voor klanten van 65 jaar of ouder. Ben je jonger dan 65 jaar? Dan kan je een tegemoetkoming voor voetverzorging krijgen onder het voordeel wellness wanneer de voetverzorging werd uitgevoerd in een schoonheidssalon

HR Railcare

Hr Railcare voorziet een tegemoetkoming van 6,25 euro met een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • Jonger dan 65 jaar: de eerste keer stuur je het formulier naar het gewestelijk geneeskundig  centrum samen met een medisch attest, dit dient om de 2 jaar hernieuwd te worden
 • vanaf 65 jaar = geen medisch voorschrift nodig   

De Voorzorg Antwerpen

Je ontvangt een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor maximaal vier consultaties per kalenderjaar voor voetverzorging bij een pedicure. Diabetespatiënten met een zorgmodel of een zorgtraject krijgen een terugbetaling van 5 euro per consultatie voor 6 consultaties per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • Je hebt geen medisch voorschrift nodig.
 • Je hebt een zorgmodel of een zorgtraject diabetici.
 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage

Socialistische Mutualiteit van brabant (FSMB)

De Socialistische Mutualiteit geeft 60+'ers een tussenkomst van 6,50 euro per pedicurebehandeling en van 9,50 euro per podologiebehandeling. Wie jonger is dan 60 krijgt deze terugbetalingen enkel op voorlegging van een medisch attest.

Voorwaarden:

Vlaams Neutraal ziekenfonds

We betalen voor pedicurebehandelingen 5 euro per sessie terug (max. € 25 per kalenderjaar en per persoon), indien ze uitgevoerd werden door een podoloog of voetverzorg(st)er die professioneel werkzaam is.

Voorwaarden:

 • Alle leden van het VNZ, vanaf de leeftijd van 60 jaar.